Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskevat lainmuutokset voimaan

06.02.2015

Muutosten avulla Suomen lainsäädäntö vastaa EU:n vastaanottodirektiiviä, joka on osa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän säädöspakettia

Valtioneuvosto esitti kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muutosten vahvistamista tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna 6.2.
Lakimuutoksessa on täsmennetty niitä vastaanottolain säännöksiä, jotka koskevat haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeiden arviointia, kansainvälistä suojelua hakevan majoitusta ja ilman huoltajaa olevan lapsen edustajaa. Laki tulee voimaan 1.7.2015.