Kaksi ennakkopäätöstä yrityssaneerauksesta

30.01.2015

Kysymys mm. yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden arvon määrittämisestä ja yrityskiinnitykseen perustuvan vakuusvelan määrästä

KKO:2015:3

Yrityssaneeraus - Saneerausohjelman vahvistaminen Yrityskiinnitys Oikeudenkäyntimenettely - Valituksen tutkiminen Oikeussuojan tarve

Kysymys yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden arvon määrittämisestä ja yrityskiinnitykseen perustuvan vakuusvelan määrästä yrityssaneerauksessa sekä siitä, mikä merkitys vakuusvelan virheellisellä määrittelemisellä on saneerausohjelman vahvistamisen kannalta. Kysymys myös valituksen tutkimisen edellytyksistä, kun saneerausvelallinen oli asetettu konkurssiin ennen valitusasian ratkaisemista. (Ään.) Ks. KKO:2015:2

KKO 2015:2

Yrityssaneeraus - Saneerausohjelman vahvistaminen Yrityskiinnitys Oikeudenkäyntimenettely - Valituksen tutkiminen Oikeussuojan tarve

Kysymys yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden arvon määrittämisestä ja yrityskiinnitykseen perustuvan vakuusvelan määrästä yrityssaneerauksessa sekä siitä, mikä merkitys vakuusvelan virheellisellä määrittämisellä oli saneerausohjelman vahvistamisen kannalta. Kysymys myös valituksen tutkimisen edellytyksistä, kun saneerausvelallinen oli asetettu konkurssiin ennen valitusasian ratkaisemista. (Ään.) Ks. KKO:2015:3