Hovioikeus: Pelkkä väite tai epäily syrjinnästä, jota ei perusteta tosiseikkojen esittämiseen, ei ole riittävä kanteen sisällöksi

08.11.2018

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Uuden yhdenvertaisuuslain 28 §:n esitöiden (HE 19/2014 vp. s. 93) mukaan jotta syrjintää tai vastatoimia koskeva kanne tai hakemus voisi menestyä, olisi ensisijaisesti vireillepanijan esitettävä sellaista näyttöä tapahtumien kulusta ja muusta tosiseikastosta, jonka perusteella asiaa objektiivisesti arvioiden voidaan olettaa syrjinnän tai vastatoimien kieltoa rikotun. (Vailla lainvoimaa 8.11.2018)

Helsingin hovioikeus 8.11.2018
Päätös Nro 1458
Diaarinumero S 18/1603
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin käräjäoikeus 14.5.2018 nro 25221
Asia Työsyrjintä

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies