Euroopan komission Suomen edustusto: Euroopan neuvoston tietosuojapäivä 28.1.

29.01.2015

Euroopan komission Suomen edustusto: Euroopan neuvoston tietosuojapäivä 28.1.

Uusia teknologioita otetaan käyttöön ripeässä tahdissa eri puolilla maailmaa. Massadata, pilvipalvelut ja esineiden internet ovat jo todellisuutta. Olemmeko me valmiit tähän?

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová:

Uudet digitaaliteknologiat eivät noudata valtioiden rajoja, toisin kuin oma lainsäädäntömme. Jos haluamme hyödyntää Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia entistä tehokkaammin, meidän on otettava viipymättä käyttöön uudet tietosuojasäännöt. Myös kansalaiset ja yritykset odottavat EU:n tietosuojauudistusta.

Henkilötietojen suoja koskettaa meistä jokaista. Kuinka monta kertaa päivässä älypuhelimemme tietoja käytetäänkään kaupallisiin tarkoituksiin?

Myös yritykset ovat huolissaan tietoturvasta. Ne haluavat suojella asiakkaidensa tietoja ja säilyttää kuluttajien luottamuksen. Yksityishenkilöt ja yritykset suostuvat käyttämään internetiä ja uusia teknologioita vain, jos nämä ehdot täyttyvät.

EU on sen vuoksi ehdottanut vuonna 1995 annettujen tietosuojasääntöjen päivittämistä. Uusi komissio on puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin johdolla asettanut ensisijaiseksi tavoitteekseen varmistaa eurooppalaisten henkilötietojen suoja digitaaliaikakaudella sekä luoda asianmukaiset edellytykset digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista varten.

Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdottaman tietosuojalainsäädännön uudistamispaketin selvällä ääntenenemmistöllä maaliskuussa 2014. Nyt on jäsenvaltioiden vuoro. Ne ovat jo päässeet sopuun uudistuksen keskeisistä osatekijöistä. EU:n uusia sääntöjä on esimerkiksi tarkoitus soveltaa kaikkiin yrityksiin, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluja eurooppalaisille kuluttajille, riippumatta siitä, sijaitsevatko niiden palvelimet EU:ssa vai sen ulkopuolella. Pakettia koskevat neuvottelut on saatava päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä.

EU:n tietosuojauudistus sisältää ehdotuksia uusista säännöistä, joita poliisin ja rikosoikeusviranomaisten on noudatettava vaihtaessaan tietoja jäsenvaltioiden välillä. Pariisin terrori-iskujen jälkeen ehdotus on ajankohtaisempi kuin koskaan. Haluan, että EU:ssa jatketaan ja tiivistetään lainvalvontayhteistyötä. Sitä varten EU tarvitsee selkeitä tietosuojasääntöjä, joilla edistetään tehokkaampaa, keskinäiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä.

Verkottuvassa maailmassa on elintärkeää varmistaa oikeus tietosuojaan myös Euroopan ulkopuolella. Olen päättänyt varmistaa, että Yhdysvaltojen kanssa sovittu safe harbor ‑järjestely (joka mahdollistaa kaupallisten tietojen siirtämisen EU:hun sijoittautuneista yrityksistä yhdysvaltalaisiin yrityksiin, jotka noudattavat tiettyjä tietosuojasääntöjä) todella on turvallinen. Lisäksi aion jatkaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa lainvalvontaviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevista tietosuojasäännöistä. EU:n kansalaisten on voitava turvata tietosuojaan liittyvät oikeutensa myös yhdysvaltalaisissa tuomioistuimissa.

Turvallisuus ja yritysten toimintamahdollisuudet on voitava taata perusoikeuksia polkematta – nämä kaksi ulottuvuutta on kyettävä sovittamaan yhteen. Tietosuojauudistuksessa on kyse oikeanlaisen tasapainon löytämisestä: toisaalta on varmistettava henkilötietojen suoja ja annettava kansalaisille mahdollisuus hallita omia henkilötietojaan, toisaalta on turvattava ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus sekä luotava yrityksille ennakoitavissa olevat toimintaedellytykset digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Uudistusta koskevat neuvottelut on saatava päätökseen nopeasti, jotta uusia sääntöjä päästään soveltamaan. Nyt tai ei koskaan!