Eläkkeelle siirtyneellä virkamiehellä oikeus laittoman ketjutuksen johdosta maksettavaan korvaukseen

02.02.2015

Turun HAO: Määräaikaisten virkasuhteiden ketjutus – Eläkkeelle jääminen – Oikeus korvaukseen – Korvauksen määrä

Hallinto-oikeus katsoi, että hakijan eläkkeelle hakeutumisen syynä oli ollut se, että kaupunki ei ollut enää ottanut häntä uuteen, päätoimista tuntiopettajuutta vastaavaan virkasuhteeseen. Näin ollen hakijalla oli eläkkeelle hakeutumisestaan huolimatta oikeus saada korvaus määräaikaisen virkasuhteen päätyttyä. Eläkkeen saamisella oli kuitenkin vaikutusta arvioitaessa tuomittavan korvauksen määrää.

Hallinto-oikeus otti korvauksen määrää arvioidessaan huomioon palvelussuhteen keston kokonaisuutena sekä sen, että hakija oli välittömästi määräaikaisten virkasuhteiden päättymisen jälkeen jäänyt eläkkeelle. Hallinto-oikeus katsoi, että kokonaisarvion perusteella kohtuullinen korvauksen määrä tässä tapauksessa oli 10 kuukauden palkkaa vastaava korvaus.